Akademia Umiejętności Eurocash: Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców

Wywiady

Akademia Umiejętności Eurocash: Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców

20 grudnia 2022

Rozmowa z Agatą Wrzecionowską-Dzierba, Członkiem Zarządu, Akademia Umiejętności Eurocash. W wywiadzie, który ukazał się w grudniowym wydaniu “Poradnika Handlowca” poruszamy m.in. temat 12-letniego okresu funkcjonowania Akademii, a także pytamy o dostosowanie programu kursu do obecnej sytuacji.

Justyna Pawlak: Akademia Umiejętności Eurocash działa od 2010 roku. Jak podsumują Państwo 12-letni okres jej funkcjonowania? Co uważają Państwo za swój największy sukces na przestrzeni tych lat?

Agata Wrzecionowska-Dzierba: W ciągu tych 12 lat Akademia Umiejętności przeszła bardzo długą drogę. Na pewno rokiem przełomowym był 2016, kiedy to otworzyliśmy się na wszystkie sieci franczyzowe i partnerskie Grupy Eurocash. Początkowo działaliśmy bowiem wyłącznie dla sieci Delikatesy Centrum. W tym samym roku uruchomiliśmy platformę edukacyjną, z której zasobów korzysta obecnie ponad 24 tysiące osób, a także zorganizowaliśmy pierwszy Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu, największe spotkanie edukacyjne dla handlu niezależnego w Polsce – we wrześniu miało ono już swoją szóstą odsłonę. Naszą dumą są także studia podyplomowe, które organizujemy we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie – w tym roku mury uczelni opuściła piąta grupa absolwentów, a kolejna edycja jest w toku. Niewątpliwym sukcesem Akademii Umiejętności jest na pewno fakt, że z naszej oferty edukacyjnej skorzystało dotychczas blisko  170 tysięcy osób! Ta liczba pokazuje skalę zaufania, jakim cieszy się Akademia.

Na rozwój jakich umiejętności i kompetencji stawiają Państwo szkoląc przedsiębiorców oraz personel sklepów? Jakie kompetencje, Państwa zdaniem, będą miały największe znaczenie w przyszłości w branży niezależnego handlu detalicznego?

Szeroki wachlarz tematyczny prowadzonych przez Akademię Umiejętności szkoleń pozwala podnosić kwalifikacje twarde dotyczące zarządzania sklepem i jego działami, jak również rozwijać kompetencje miękkie pracowników. Od lat uczymy nie tylko jak pracować na poszczególnych stanowiskach w sklepie, ale również w jaki sposób profesjonalnie obsługiwać klienta, jak się z nim komunikować oraz wsłuchiwać w jego potrzeby. W naszej ocenie są to kompetencje, które w niezależnym handlu detalicznym zawsze będą nieodzowne. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i rynkowa stawia jednak nowe wyzwania przed osobami zarządzającymi placówkami handlowymi. Niezbędna staje się umiejętność rzetelnego gospodarowania finansami i zasobami placówki handlowej, a przez to zapewnienie jej rentowności.

Czy w dobie inflacji, rosnących cen energii elektrycznej oraz możliwych przerw w dostawie prądu wychodzą Państwo naprzeciw potrzebom niezależnych detalistów i rozbudowują bądź dostosowują program kursów do aktualnej sytuacji rynkowej?

Oferta edukacyjna Akademii Umiejętności nieustannie się rozszerza, a kierunki jej rozwoju są oparte na potrzebach szkoleniowych zgłaszanych przez właścicieli oraz pracowników sklepów franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash. Odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą jest nowość – program szkoleniowy Akademia Rentowności, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu finansami sklepu. Program obejmuje cykl szkoleń, które od podstaw uczą m.in. w jaki sposób analizować czynniki wpływające na rentowność, a także jak budować strategię dla sklepu w obliczu dynamicznych zmian gospodarczych i rynkowych oraz związanych z nimi wyzwań. W przygotowaniu są także programy szkoleniowe dostosowane do wielkości sklepu, w których kompleksowo omawiamy wszystkie obszary funkcjonowania placówki handlowej, procedury oraz przepisy prawne związane z prowadzeniem działalności.

W 2019 roku Akademia Umiejętności została instytucją certyfikującą w ZSK dla kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”. Do kogo skierowana jest ta kwalifikacja? Jak duże jest zainteresowanie?

Certyfikacja w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znacznie ułatwia uznawanie kompetencji zawodowych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez nieformalne uczenie się (na przykład w toku pracy zawodowej). Dzięki temu osoby, które nie posiadają wykształcenia handlowego, a przez znaczną część swojego życia pracowały w sprzedaży, mogą potwierdzić swoje kwalifikacje wyłącznie poprzez przystąpienie do procesu walidacji oraz certyfikacji. Cały proces odbywa się online i zajmuje około 3 godziny. W tym roku Akademia Umiejętności wydała ponad 250 certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie sprzedawcy.

Od 2018 roku prowadzą Państwo, pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji, program specjalny skierowany do szkół zawodowych i branżowych, którego celem jest promocja zawodu sprzedawcy wśród uczniów. Czy zauważyli Państwo zmianę w postrzeganiu tej profesji wśród młodych ludzi?

Akademia Umiejętności pod Honorowym Patronatem ORE od 2021 r., obok zawodu sprzedawcy, promuje także zawód logistyka. W ramach wspomnianego programu dwa razy do roku organizujemy Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych, w którym w sumie wzięło udział już ponad 15 tysięcy uczniów i nauczycieli z całej Polski. Młodzież, która niebawem będzie wchodzić na rynek pracy, ma przed sobą niełatwe zadanie. Ostatnie lata na polskim rynku pracy były nazywane czasem pracownika, jednak spowolnienie gospodarcze może przynieść zmiany, które dziś są trudne do przewidzenia. Młodzi ludzie mają świadomość, że odpowiednie wykształcenie jest ich biletem w przyszłość. Zawód sprzedawcy staje się dla nich zawodem wielu możliwości, ponieważ wiąże się z pracą w różnorodnych branżach i usługach, co z kolei pozwala na elastyczne planowanie ścieżki zawodowej oraz stwarza większe szanse zatrudnienia.