51. Krajowy Zjazd “Społem”

Aktualności

51. Krajowy Zjazd “Społem”

16 listopada 2023

W dniach 15-17 listopada br. odbywa się 51. Zjazd Delegatów “Społem” w Serocku. Wydarzenie ma miejsce raz na cztery lata. Jak zdradza Ryszard Jaśkowski, Prezes Zarządu KZRSS “Społem” na łamach listopadowego wydania “Poradnika Handlowca” : “Zjazd dokonuje oceny działalności Związku “Społem” za miniony okres, ustala strategię działania na kolejne lata, dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej oraz zajmuje stanowiska w najważniejszych dla “Społem” sprawach”. Redakcja naszego magazynu wzięła udział w pierwszym dniu wydarzenia.

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Zagórski, Prezes Zarządu, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług; Wiesław Generalczyk, Redaktor Naczelny, “Poradnik Handlowca”; Senator Krzysztof Kwiatkowski; Senator Jolanta Hibner; Ryszard Jaśkowski, Prezes Zarządu, KZRSS “Społem”. 

źródło: Poradnik Handlowca