5 kluczowych kompetencji nowoczesnego dyrektora finansowego

Aktualności

5 kluczowych kompetencji nowoczesnego dyrektora finansowego

Siemens Finance opublikował raport „Dyrektor finansowy 4.0”. Powstał on na podstawie rozmów z producentami i ekspertami w dziedzinie zarządzania w 11 krajach – w tym w Polsce. Wskazuje on na kluczowe kompetencje współczesnych dyrektorów finansowych w branży produkcyjnej, które są niezbędne do wprowadzenia firmy w erę Przemysłu 4.0.

Wielu polskich producentów rozpoczyna proces cyfryzacji swoich firm. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej stracą udziały w rynku na rzecz konkurentów, którzy podjęli inicjatywę przejścia na platformy technologiczne w ramach modelu Przemysłu 4.0. Jednakże istnieją pewne zasadnicze wyzwania, jeśli chodzi o dostępność pod względem kosztów i komercyjne zrównoważenie efektów transformacji cyfrowej. Kluczową osobą, która pomaga je przezwyciężyć wszelkie trudności jest dyrektor finansowy.

W swoim nowym badaniu Siemens Finance opisuje sylwetkę „Dyrektora finansowego 4.0”. Respondenci w badaniu zidentyfikowali 5 kluczowych kompetencji potrzebnych dyrektorowi finansowemu 4.0, by możliwe było pomyślne przeprowadzenie cyfrowej transformacji w branży produkcyjnej.

Dyrektor finansowy 4.0 posiada, zgodnie z wynikami, dogłębną, kompleksową wiedzę na temat przewagi konkurencyjnej zyskiwanej dzięki cyfrowej transformacji oraz kompetencje wymagane do identyfikowania, oceny i wdrażania nowych modeli biznesowych dostosowanych do Przemysłu 4.0. Jest on również siłą napędową i wsparciem procesu transformacji.

Dlaczego kompetencje dyrektora finansowego w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0 są tak istotne? Z badań wynika, że dzięki cyfryzacji produkcji można uzyskać znaczącą premię produktywności – czyli wytwarzać taką samą ilość towarów przy takich samych lub zmniejszonych kosztach.

Odpowiednie wykorzystanie kluczowych kompetencji i zdolności pozwala każdemu dyrektorowi finansowemu 4.0 uzyskać namacalne, konkurencyjne i komercyjne zyski dla firmy.

Wcześniejsze badania  przeprowadzane przez SFS podkreślały wymierną poprawę wydajności produkcyjnej – znaną pod pojęciem Premii produktywności generowanej w procesie cyfryzacji – jako podstawowy, niezwykle istotny, dobrze udokumentowany argument za przeprowadzeniem cyfrowej transformacji. Kluczowe kompetencje dyrektora finansowego 4.0 mają zasadnicze znaczenie dla realizacji tych zysków. Premia produktywności wynosi najczęściej między 6,3 proc. a 9,8 proc. rocznych obrotów firmy.

Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji rozpatrywana w kontekście wybranych branż produkcyjnych w Polsce równa jest wynikom w zakresie efektywności uzyskiwanym w skali roku. Sektorem produkcyjnym, który generuje największą premię produktywności w procesie cyfryzacji w miliardach dolarów, okazuje się przemysł spożywczy 3-4,7 mld dolarów.