27 lipca orzeczenie TK ws. ograniczenia handlu w niedziele

Prawo

27 lipca orzeczenie TK ws. ograniczenia handlu w niedziele

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że na 27 lipca wyznaczony został termin ogłoszenia orzeczenia ws. przepisów wprowadzających co do zasady zakaz handlu w niedziele. Wniosek w tej sprawie w 2018 r. złożyła Konfederacja Lewiatan.

Sprawą zajmuje się skład pięciorga sędziów pod przewodnictwem sędziego Jarosława Wyrembaka. Oprócz niego w składzie znaleźli się jeszcze Justyn Piskorski (sędzia sprawozdawca), Julia Przyłębska (prezes TK) oraz sędziowie Zbigniew Jędrzejewski i Andrzej Zielonacki.

Pierwotnie termin ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie był wyznaczony na 24 marca br., jednak ostatecznie został odwołany.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 r. Wniosek Konfederacji Lewiatan w tej sprawie trafił do TK już w maju 2018 r.

Jednym z czterech zaskarżonych przepisów ustawy jest kluczowy artykuł, stanowiący, że “w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane”. Zdaniem Konfederacji Lewiatan regulacja ta “nie spełnia kryteriów dopuszczalnej ingerencji w wolność pracy (…), skoro wywołuje skutki, które nie dają się pogodzić z obrazem demokratycznego państwa prawa, czyli prowadzi do grupowych zwolnień w niektórych branżach, powoduje obniżenie dochodów lub zwiększenie wymiaru pracy w dni dotychczas wolniejsze, a także wywołuje skutek dyskryminacyjny, tworząc grupę uprzywilejowanych pracodawców i pracowników”.

Pozostałe zaskarżone artykuły dotyczą wyjątków od zakazu niedzielnego handlu, pojęcia wykonywania pracy w niedzielę oraz vacatio legis, które zdaniem Konfederacji Lewiatan było zbyt krótkie.

W skierowanych do TK stanowiskach Sejm i Prokurator Generalny wnieśli o uznanie części zaskarżonych przepisów za konstytucyjne, zaś w części o umorzenie sprawy przez Trybunał.