25% firm zanotowało wzrost liczby cyberataków w 2018 r.

Aktualności

25% firm zanotowało wzrost liczby cyberataków w 2018 r.

02 kwietnia 2019

Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami” pokazuje, że cyberataki pozostają powszechnym zjawiskiem wśród firm działających w Polsce. Pomimo, że ankietowani przedsiębiorcy odnotowali spadek liczby incydentów bezpieczeństwa w 2018 r., skutki cyberprzestępczości dotknęły większość badanych firm w Polsce (68%).

Dodatkowo w 2018 r. wzrost lub znaczący wzrost liczby prób cyberataków zanotowała 1/4 firm, natomiast ich spadek odnotowało zaledwie 8% przedsiębiorców. Pomimo nieuchronności wystąpienia cyberincydentu, zaledwie nieco ponad połowa firm (57%) opracowała procedury reagowania bądź plany zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia cyberataku. Większość firm przyznała, że monitoruje bezpieczeństwo w nieregularny sposób – wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG.

Firmy w Polsce przyznają, że największym zagrożeniem jest dla nich szeroko rozumiana cyberprzestępczość, na którą wskazuje aż 96% organizacji, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych r/r. W ramach cyberprzestępczości organizacje wskazują najczęściej na: pojedynczych hakerów (84%), zorganizowane grupy cyberprzestępcze (58%) oraz cyberterrorystów (54%).

Ponad 9 na 10 osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w firmach, które wzięły udział w badaniu KPMG wskazało, że największymi cyberzagrożeniami dla ich organizacji są kradzieże danych przez pracowników, złośliwe oprogramowanie szpiegujące lub szyfrujące dane (ang. ransomware), a także ukierunkowane ataki (ang. APT – Advanced Persistent Threat) oraz phishing.