22 marca ostatni zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP)

Aktualności

22 marca ostatni zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP)

05 marca 2021

Z informacji jakie otrzymaliśmy ze Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, w dniu 22 marca br. odbędzie się XLIX Nadzwyczajny Zjazd ZKDP, który zgodnie z decyzją o likwidacji tego organu podjętą 17 grudnia 2020 r., będzie formalnie ostatnim tego typu zjazdem w historii związku.

Trudno nie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba kontrolowanych przez ZKDP tytułów zmalała o ponad połowę, (z 472 w 2010 r. do 220 w 2020 r.). W tym czasie sygnalizowaliśmy ZKDP nasze wątpliwości co do rzetelności druku i dystrybucji niektórych wydawców pism branżowych,  niestety nie zawsze znajdując w Związku partnera gotowego do daleko idących analiz wyjaśniających.

Polskie Badania Czytelnictwa, które przejmują spuściznę ZDKP, łącząc się jednocześnie z Izbą Wydawców Prasy, stają przed niezwykle trudnym zadaniem reformy metod kontroli druku i dystrybucji prasy dla dobra całej branży. Transparentność tych zagadnień była, jest i będzie szczególnie ważna dla reklamodawców, ponieważ umożliwia zwalczanie nieuczciwej konkurencji wśród wydawców.