15,2 ml zł zysku Emperii w ubiegłym roku

Aktualności

15,2 ml zł zysku Emperii w ubiegłym roku

04 marca 2014

Emperia miała w IV kw. 2013 roku 1,62 mln zł zysku netto wobec konsensusu 9,7 mln zł zysku. Zysk operacyjny wyniósł 2,6 mln zł i był również niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 10,4 mln zł. Przychody w IV kw. ukształtowały się na poziomie 511,7 mln zł. Tymczasem analitycy oczekiwali 521,6 mln zł sprzedaży. W całym 2013 roku zysk netto grupy spadł do 15,2 mln zł z 20,8 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 15,4 mln zł wobec minus 16 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody wzrosły do 1,97 mld zł z 1,95 mld zł.

– Spadek wyniku wypracowanego w 2013 roku wynika ze straty osiągniętej w segmencie detalicznym – 31.186 tys. zł. Pozostałe segmenty operacyjne grupy: nieruchomości, informatyka i zarządzanie centralne wypracowały w 2013 roku zyski w łącznej kwocie 47.546 tys. zł – podała spółka.

Emperia tłumaczy, że strata segmentu detalicznego to bezpośredni efekt rozpoczętego w trzecim kwartale procesu uruchomienia własnej logistyki. – Efektywność logistyki nie osiągnęła jeszcze poziomu gwarantującego dochodowość segmentu – podano w raporcie. Spółka zwraca też uwagę, że w obu okresach miały miejsce zdarzenia nieporównywalne lub jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki. W 2012 r. grupa osiągnęła 26,5 mln zł wyniku na operacjach finansowych (w 2013 r. 4,8 mln zł). W 2012 r. grupa zawiązała też odpis aktualizujący wartość inwestycji w obcych środkach trwałych i rezerwy na sklepy Delimy w kwocie 54,2 mln zł oraz, odpowiednio, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 10,3 mln zł. Z kolei w 2013 roku grupa poniosła 39,4 mln zł kosztów w obszarze logistyki. 

 

Źródło: PAP