100 uwag do Polskiego Ładu – Konfederacja Lewiatan

Gospodarka

100 uwag do Polskiego Ładu – Konfederacja Lewiatan

Ponad 100 uwag do zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie, a dotyczących m.in. składki zdrowotnej, ulg inwestycyjnych czy leasingu, zgłosiła Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy sprzeciwiają się nowym rozwiązaniom i apelują do rządu o odstąpienie od propozycji, których celem jest zwiększenie opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców i pracowników.

– Nie zgadzamy się na zaproponowane zmiany podatkowe – mówi Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan. – Po ich wejściu w życie czekać nas będzie kilka lat zamieszania i niepewności, a to największy wróg inwestycji, na których bardzo nam zależy. Zamiast niewątpliwie potrzebnej w Polsce prawdziwej reformy podatkowej zafundujemy sobie nieład gospodarczy, za który zapłacimy wszyscy. Dodatkowo tak fundamentalne zmiany, rząd chce wprowadzić w ekspresowym tempie, do minimum ograniczając czas na konsultacje i dyskusje w parlamencie. Konsekwencją tej legislacyjnej gorączki będzie dalsza degradacja i tak już archaicznego i antyrozwojowego systemu podatkowego. Dlatego postulujemy zatrzymanie prac nad podatkową częścią Polskiego Ładu oraz rozpoczęcie poważnej debaty i konsultacji, których celem będzie wypracowanie prawdziwie prorozwojowego, nowoczesnego a równocześnie odpowiedzialnego społecznie nowego systemu podatkowego – dodaje.

Wybrane uwagi do zmian podatkowych w Polskim Ładzie:

  1. Kwota wolna od podatku, podniesienie kwoty progu podatkowego, likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, brak odliczenia składki zdrowotnej od PIT

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz kwoty progu podatkowego są od dawna postulowane przez przedsiębiorców. Niestety, mają być powiązane z pozbawieniem podatników prawa do odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców 9 proc. składką liniową naliczaną od dochodu. To będzie oznaczało bardzo istotny wzrost obciążeń dla setek tysięcy obywateli, przedsiębiorców i pracowników najbardziej zaangażowanych w rozwój gospodarczy, najlepszych specjalistów i najbardziej konkurencyjnych firm.

  1. Zbyt krótkie konsultacje społeczne, brak uwzględnienia interesów obywateli

Harmonogram prac legislacyjnych oraz konstytucyjne terminy na rozpatrzenie ustawy, podpisanie przez Prezydenta oraz jej ogłoszenie, pozwalają sądzić, że projekt będzie procedowany w wielkim pośpiechu, który uniemożliwi merytoryczną dyskusję w parlamencie, skorygowanie jego wad i zapewnienie przepisom standardu odpowiadającego zasadom prawidłowej legislacji.

  1. Niekorzystne zmiany w definicji rzeczywistego właściciela w ustawach o podatkach dochodowych

Potrzeba zmiany treści definicji rzeczywistego właściciela w słowniczkach do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT nie została wykazana w uzasadnieniu do projektu. Zmiany w tej definicji skomplikują właściwą wykładnię przepisu.

źródło: Konfederacja Lewiatan