10 mln zł dla Banków Żywności

Aktualności

10 mln zł dla Banków Żywności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejne 10 mln zł Bankom Żywności na lepsze przechowywanie i rozdzielanie żywności pozyskanej dla osób potrzebujących wsparcia. 8 października br. rozpocznie się przyjmowanie nowych wniosków w programie, z którego dotychczas skorzystało 14 Banków Żywności otrzymując w sumie ponad 4 mln zł dotacji.

Zasadniczym celem dofinansowania przez NFOŚiGW projektów Banków Żywności jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi o takie przedsięwzięcia, jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków magazynowych, zakup i instalacja wyposażenia magazynów, zakup specjalistycznych środków transportu (np. samochodów typu mroźnia, wózków widłowych i paletowych), czy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

To kolejne wsparcie Narodowego Funduszu na rzecz Banków Żywności. W ramach poprzedniego naboru dofinansowano 14 przedsięwzięć na łączną kwotę 4 109 020 zł. Umowy – zawarte z Bankami Żywności w Chorzowie, Ciechanowie, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Koninie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Tczewie, Warszawie i we Wrocławiu – wpisują się w realizację idei „gospodarki obiegu zamkniętego” i wspierają działania zmierzające do systematycznego ograniczania sfery niedostatku i ubóstwa.