1 października przypada Światowy Dzień Kakao

Producenci

1 października przypada Światowy Dzień Kakao

01 października 2020

  • #kakao

1 października przypada Światowy Dzień Kakao – głównego składnika uwielbianej na całym świecie czekolady. Firma Mars Wrigley w sposób szczególny dba o zrównoważone pozyskiwanie kakao, inwestując w realizację swojej strategii „Kakao dla pokoleń” ponad 1 miliard USD.

W 2017 roku Mars ogłosił swoją globalną strategię zrównoważonego rozwoju, którą nazwał „Planem Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu” („Sustainability in a Generation Plan”). Firma zobowiązała się do działań, które mają przeciwdziałać niekorzystnym zmianom środowiska naturalnego i poprawiać warunki życia społeczności w całym łańcuchu wartości. Wiele miejsca w planie poświęcono kwestii odpowiedzialnego i zrównoważonego pozyskiwania surowców, w tym kakao.

Działania w tym obszarze zostały we wrześniu 2018 r. zebrane w kompleksową strategię „Kakao dla pokoleń”, skupioną wyłącznie na kwestiach łańcucha dostaw kakao. Firma zapowiedziała, że ciągu 10 lat przeznaczy na jej realizację 1 miliard USD.

Strategia „Kakao dla pokoleń” skupia się na działaniach, które można realizować już teraz („Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś”) oraz na inwestycjach dotyczących przyszłości („Zrównoważone pozyskiwanie kakao w przyszłości”). Dzięki realizacji planu firma chce przyczyniać się do wzrostu przychodów rolników, zwiększając wydajność gospodarstw rolnych produkujących kakao, a także chronić dzieci oraz wzmacniać pozycję kobiet zaangażowanych w uprawę kakaowca. Założenia strategii Mars Wrigley opierają się na istniejących wymaganiach certyfikacyjnych Fairtrade i Rainforest Alliance. Firma prowadzi ponadto badania naukowe nad kakao we własnych ośrodkach badawczych w Indonezji, Brazylii i Stanach Zjednoczonych.