Jesteś tutaj

Zmiany w sprawie ulgi na złe długi

Z początkiem przyszłego roku zmianie ulec mają regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Resort finansów zamierza doprecyzować obecne przepisy. Szykowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają być korzystne dla podatników. W projekcie założeń do nowelizacji  ustawy o VAT przewiduje się wprowadzenie zapisów pozwalających na wyłączenie nałożonego na dłużników obowiązku skorygowania całości lub części wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury. Odnosić będzie się to do sytuacji, kiedy należność nie jest uregulowana w całości (lub części) w terminie 150 dni, licząc od upływu terminu jej płatności określonego w umowie albo na fakturze – gdy dłużnicy będą w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Główna zmiana polegać ma na tym, iż składki emerytalna i rentowa od umowy zlecenia płacone będą od kwoty co najmniej minimalnej płacy (obecnie to 1680 zł brutto) pod warunkiem, że dana osoba osiąga taki przychód.

Rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane tylko z jedną, wyznaczoną izbą celną. Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany doprowadzą do skrócenia czasu obsługi firm i podatników. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2015 r. 

X