Jesteś tutaj

Zmiany w sprawie ulgi na złe długi

Z początkiem przyszłego roku zmianie ulec mają regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Resort finansów zamierza doprecyzować obecne przepisy. Szykowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają być korzystne dla podatników. W projekcie założeń do nowelizacji  ustawy o VAT przewiduje się wprowadzenie zapisów pozwalających na wyłączenie nałożonego na dłużników obowiązku skorygowania całości lub części wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury. Odnosić będzie się to do sytuacji, kiedy należność nie jest uregulowana w całości (lub części) w terminie 150 dni, licząc od upływu terminu jej płatności określonego w umowie albo na fakturze – gdy dłużnicy będą w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia od dnia 1 stycznia 2014 r. faktury czy rachunki? Zgodnie z art. 106 b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

X