Jesteś tutaj

Zmiany w sprawie ulgi na złe długi

Z początkiem przyszłego roku zmianie ulec mają regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Resort finansów zamierza doprecyzować obecne przepisy. Szykowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają być korzystne dla podatników. W projekcie założeń do nowelizacji  ustawy o VAT przewiduje się wprowadzenie zapisów pozwalających na wyłączenie nałożonego na dłużników obowiązku skorygowania całości lub części wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury. Odnosić będzie się to do sytuacji, kiedy należność nie jest uregulowana w całości (lub części) w terminie 150 dni, licząc od upływu terminu jej płatności określonego w umowie albo na fakturze – gdy dłużnicy będą w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Odpowiedzialność komornika za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności uregulowana jest w oparciu o art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Zadłużone przedsiębiorstwa otrzymają więcej możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji. Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem czerwca 2015 r. 

X