Jesteś tutaj

Szkolenie dla pracowników w kosztach firmy

Podatnicy organizujący dla swoich pracowników szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe często nie wiedzą, czy wydatki z tytułu usług hotelowych, gastronomicznych (cateringowych) lub wynajmu sali konferencyjnej mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Wydatki na dokształcanie pracowników muszą spełniać podstawowy warunek określony w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT: aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, musi być poniesiony albo w celu uzyskania przychodu, albo też po to, aby zabezpieczyć lub zachować źródło tych przychodów. Cel szkolenia musi zatem pozostawać w związku z możliwością uzyskania przychodu.

Kategoria: 

Podobne artykuły

19 marca br. „Poradnik Handlowca” w ramach comiesięcznych bezpłatnych szkoleń pt. „Jak radzić sobie z konkurencją oraz efektywnie zarządzać asortymentem”, które odbywają się w całej Polsce, odwiedził Włocławek. Spotkanie odbyło się w Sali Urzędu Miasta. Celem szkolenia było przedstawienie m.in. wymiernych korzyści, jakie daje dobrze zorganizowana półka sklepowa.

Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. 

X