zakaz handlu w niedzielę

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że większość społeczeństwa jest zwolennikami ograniczenia handlu w niedziele. Duże rozbieżności w wynikach zanotowano w zależności od wielkości miejscowości, w której mieszkali respondenci – im większa miejscowość, tym mniej zwolenników niedzielnego zakazu.

Na skutek wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę w 2018 r. sklepy w Polsce będą otwarte łącznie o 39 dni krócej niż w roku ubiegłym. W kolejnym roku Polacy będą mieli jeszcze mniej okazji do odwiedzania sklepów.

Minister Elżbieta Rafalska podczas spotkania z mieszkańcami Boguchwały k. Rzeszowa stwierdziła, że ustawa ograniczająca niedzielny handel „jest nie najgorzej przyjmowana i realizowana”.

Związek zawodowy „Solidarność” zabiega o doprecyzowanie w Kodeksie pracy zapisów dopuszczających pracę zmianową także w niedziele i święta. Zdaniem szefa związku Piotra Dudy, niektórzy pracodawcy wykorzystują obecne przepisy do nieuzasadnionego zatrudniania w niedziele.

Stacje benzynowe miały być głównym wygranym wprowadzonego od marca ograniczenia handlu w niedziele. Zanotowano nieznaczny wzrost obrotów, ale dużo mniejszy niż się spodziewano.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (KIU) wywodzący się z NSZZ „Solidarność” przygotował pierwsze propozycje zmian do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

W kwietniu zrobimy zakupy tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W pozostałe sklepy są nieczynne ze względu na Wielkanoc oraz przepisy ustawy ograniczającej handel w siódmy dzień tygodnia. Powstała jednak mobilna aplikacja, dzięki której można sprawdzić jakie punkty handlowe są czynne w danym mieście w wolne niedziele.

Agencja Starcom przeprowadziła badanie dotyczące oceny wolnych od handlu niedziel. Wynika z niego, że większość osób jest zwolennikami takiego rozwiązania. Wśród przeciwników nowych przepisów znajdują się w dużej mierze osoby regularnie pracujące w weekendy.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące stosowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zapowiedziano, że ocena funkcjonowania nowego prawa zostanie przedstawiona w czerwcu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej odpowiadający za projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele przygotował propozycję zmian. Zostały one w czwartek złożone w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Strony

X

Przeczytaj również