Wyniki finansowe

W II kwartale bieżącego roku firma Henkel odnotowała poprawę wyników pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych i wzrostu cen materiałów. Wartość kwartalnych przychodów ze sprzedaży zwiększyła się do rekordowego poziomu, nastąpiła dalsza poprawa skorygowanej marży EBIT, a skorygowany zysk za kwartał osiągnął najwyższy poziom w historii spółki.

Sprzedaż francuskiej sieci w Polsce w II kwartale br. wyniosła 494 mln euro. To o 0,9% mniej niż przed rokiem. Wzrosła natomiast sprzedaż LFL, która zwiększyła się o 2,3%.

W I połowie 2018 r. obroty wypracowane przez Grupę Muszkieterów wyniosły blisko 3,6 mld zł i były o 6,7% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. W omawianym okresie obroty Intermarché wzrosły w ujęciu rok do roku o blisko 4,5%, z kolei w przypadku Bricomarché osiągnęły poziom o ponad 12% wyższy niż przed rokiem.

Orlen opublikował wyniki sprzedaży detalicznej za drugi kwartał br. Osiągnięto wzrost o 18% w stosunku rocznym. Największy wpływ na tak dobry wynik miała działalność pozapaliwowa, czyli sprzedaż artykułów spożywczych w sklepach na stacjach.

Wyniki PepsiCo za drugi kwartał 2018 r. okazały się lepsze niż oczekiwano. Wskazują one na oznaki stopniowego ożywienia w sektorze napojów gazowanych, ponieważ firma podwoiła wysiłki na rzecz promowania swoich produktów na rodzimym rynku.

Sieć Tesco podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2018/2019. W skali całej grupy zanotowano wzrost przychodów, ale na skutek zmian prawnych w Europie Centralnej zanotowano w tym regionie spadek sprzedaży.

Firma Colian zanotowała wzrost wyników w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody zwiększyły się o niemal 10 proc. Wpływ na wyniki spółki miało przejęcie irlandzkiego producenta i dystrybutora słodyczy – Lily O'Brien's Holding Limited.

Jeronimo Martins podało wyniki sieci Biedronka za pierwszy kwartał. Sprzedaż liczona w złotówkach wzrosła o 11,9% rok do roku, natomiast w euro odnotowano wzrost o 15,6% osiągając poziom 2,92 mld euro. Podtrzymano także plan powiększenia sieci łącznie o 70-80 sklepów w bieżącym roku.

Francuska firma odnotowała wyższe wyniki za I kwartał 2018 r., niż przewidywali analitycy rynkowi. Spowodowane jest to dużym popytem na rynku chińskim.

Firma Global Cosmed, będąca producentem oraz dystrybutorem kosmetyków oraz chemii gospodarczej, zwiększyła straty. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wyniosła 78,25 mln zł wobec 5,63 mln zł straty rok wcześniej.

Strony

X

Przeczytaj również