Wyniki finansowe

Firma Colian zanotowała wzrost wyników w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody zwiększyły się o niemal 10 proc. Wpływ na wyniki spółki miało przejęcie irlandzkiego producenta i dystrybutora słodyczy – Lily O'Brien's Holding Limited.

Jeronimo Martins podało wyniki sieci Biedronka za pierwszy kwartał. Sprzedaż liczona w złotówkach wzrosła o 11,9% rok do roku, natomiast w euro odnotowano wzrost o 15,6% osiągając poziom 2,92 mld euro. Podtrzymano także plan powiększenia sieci łącznie o 70-80 sklepów w bieżącym roku.

Francuska firma odnotowała wyższe wyniki za I kwartał 2018 r., niż przewidywali analitycy rynkowi. Spowodowane jest to dużym popytem na rynku chińskim.

Firma Global Cosmed, będąca producentem oraz dystrybutorem kosmetyków oraz chemii gospodarczej, zwiększyła straty. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wyniosła 78,25 mln zł wobec 5,63 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała kwartalne sprawozdania finansowe. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I kwartale 2018 r. osiągnęły poziom 604 mln zł, podczas gdy w takim samym okresie 2017 r. skonsolidowane przychody wyniosły 618 mln zł.

Grupa Eurocash przedstawiła wyniki finansowe za 2017 r. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży, przy jednoczesnym spadku znormalizowanego zysku netto. Zaprezentowano także założenia strategii na lata 2018-2023.  

Henkel zamyka rok 2017 z dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży po raz pierwszy przekroczyły barierę 20 mld euro, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu nominalnym. Zyski spowodowały podtrzymanie celów finansowych na 2020 r.

Rok 2017 firma zamknęła z 2,4% wzrostu organicznego i wzrostem zysku operacyjnego o 50 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. W 2018 r. Nestlé będzie dążyć do osiągnięcia organicznego wzrostu na poziomie od 2% do 4%.

Sprzedaż Grupy wzrosła, jednak jej zyski są dużo niższe. Najdynamiczniej rozwija się detal, z kolei hurt odnotował straty. Liczba sklepów własnych oraz franczyzowych stale rośnie. Te i inne ciekawe wnioski nasuwają się po lekturze wyników Grupy Eurocash za III kwartał 2017 r.

Kaufland Polska osiągnął ponad 10 mld złotych przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2016. Jest to wynik lepszy o blisko 6%. - w 2015 roku osiągnął obroty w wysokości 9,5 mld złotych.

X