warzywa i owoce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie przygląda się rynkowi rolno-spożywczemu. Działania obejmują zarówno walkę z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, jak i kontrole w sklepach. Inspekcja Handlowa również regularnie sprawdza jakość i oznakowanie warzyw i owoców w sklepach – w 2019 r. przeprowadziła ponad 800 takich kontroli.

Z wystawcami z większej liczby krajów niż kiedykolwiek wcześniej biorącymi udział w FRUIT LOGISTICA 2020, powraca wiodące na świecie wydarzenie branży produktów świeżych. Nowy program wydarzenia i ulepszony układ hal ułatwią zawieranie nowych relacji biznesowych w światowej branży owocowo-warzywnej.

Europejscy producenci owoców i warzyw oficjalnie uruchomili europejski program promocji: „CuTE: Uprawiając smak Europy” realizowany przy wparciu finansowym UE. Inauguracja programu odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli pod patronatem europosłanki Clary Aguilery (MEP, S&D). Wśród organizatorów inicjatywy znajduje się Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw (KZGPOiW) z Polski. W naszym kraju promowane będzie szczególnie jabłko.

W minionym tygodniu nie zaszły zmiany w pogodzie, które mogłyby dać nadzieję na zmniejszenie suszy rolniczej, która swym zakresem obejmuje większość województw. Najgorsza sytuacja panuje w pasie województw od lubuskiego do mazowieckiego i lubelskiego (50 - 98 % gleb zagrożonych suszą). Skutki suszy można obserwować w podaży i cenach na Rynku Hurtowym Bronisze. Ceny nadal są bardzo wysokie a jakość owoców i warzyw jest niższa od oczekiwanej.

Ze względu na rekordowe ubiegłoroczne zbiory owoców i ich nieurodzaj w 2017 r. wywołany przymrozkami obserwuje się obecnie wyraźną deflację cen w tej kategorii. Eksperci Credit Agricole uważają, że utrzyma się ona do II kwartału 2019 r. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory owoców będą niższe niż przed rokiem, w II połowie 2019 r. prognozuje się wyraźny wzrost ich cen w ujęciu rocznym.

Pogoda w tym roku powoduje poważne starty po stronie producentów owoców – wiosenne przymrozki, susza, obfite opady i powodzie spowodowały, że zbiory owoców będą według wstępnych szacunków nawet o 30% niższe niż zazwyczaj. To odbije się na ich cenach owoców, zwłaszcza wiśni, czereśni i jabłek. Podobnie niekorzystnie sytuacja zapowiada się także w zbiorach warzyw. Wiceprezes Stowarzyszenia „Cuiavia” Adam Różycki podkreśla, że choć ceny owoców i warzyw są mocno uzależnione od warunków pogodowych, w Polsce bardzo wiele gospodarstw rolnych wciąż nie ma infrastruktury do nawadniania, która pomaga radzić sobie ze skutkami suszy.

UOKiK sprawdził, ile na warzywach i owocach zarabiają producenci żywności,  pośrednicy i sieci handlowe. Okazało się, że w skrajnych przypadkach rolnik otrzymuje jedynie kilkanaście  procent ceny na półce.

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem są o ok. 16% mniejsze od ubiegłorocznych i wynoszą ok. 26,8 mln ton – poinformował Główny Urząd Statystyczny, w wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.

Łącznie aż 83% ankietowanych uważa, że sieci handlowe powinny oferować więcej rabatów na owoce i warzywa. 41% respondentów oczekuje częstszych promocji na ten asortyment jesienią, a 26% chce tego zimą. Ponad 60% stwierdza, że o takich akcjach należy najczęściej informować klientów za pośrednictwem gazetek handlowych.

Niemal 80% konsumentów uważa, że producenci warzyw i owoców otrzymują w skupie zbyt mało za swoje plony. Jednocześnie klienci oczekują niższych cen w sklepach. Dodatkowo, ponad 60% ankietowanych stwierdza, że sieci handlowe za dużo zarabiają na sprzedaży tego typu produktów względem tego, ile płaci się za nie rolnikom. Nabywcy towarów nie zdają sobie sprawy z tego, że niewielkie dochody wytwórców są efektem rozdrobnienia produkcji, jej obsługi, logistyki, a także niskiej siły negocjacyjnej tej grupy zawodowej.

Strony

X

Przeczytaj również