silver economy

Starzenie się społeczeństwa to obok globalizacji i cyfryzacji jeden z najmocniejszych trendów społeczno-ekonomicznych, jakie obserwujemy również w Polsce. Obecnie osoby w wieku powyżej 65. roku życia stanowią ok 1/5 społeczeństwa, ale prognozy zakładają, że w ciągu najbliższych 30 lat odsetek osób starszych wyniesie ponad 35%.

X