Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy zajmie się w grudniu kwestią interpretacji jednego z zapisów ustawy ograniczającej handel w niedziele.

W grudniu parlament uchwalił przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Obszerny dokument zastąpił ustawę z 23 listopada 2002 r. Ma on zreformować strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji Sądu Najwyższego. Czy faktycznie?

X