Gus

W styczniu 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,1% niż w grudniu ub. roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 0,9% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny podsumował produkcję towarów przemysłowych za grudzień 2018 r. W kategorii artykułów spożywczych największy wzrost w stosunku rocznym odnotowano w produkcji soków z owoców i warzyw, natomiast największy spadek wytwórstwa widać w kategorii warzyw mrożonych.

Bieżąca sprzedaż w handlu detalicznym oceniana jest korzystnie, ale ostrożniej niż w ostatnich dwóch miesiącach. W handlu hurtowym oceny sprzedaży są optymistyczne, choć najostrożniejsze od marca 2017 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-listopad 2018 r. zwiększyła się do 27,1 mld EUR wobec 25,6 mld w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 5,8% rok do roku. Analitycy oczekują, że w całym 2018 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych przekroczy 29 mld EUR, co byłoby jej najwyższym poziomem w historii.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 4,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,4. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. 

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w grudniu 2018 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,9%, wobec wzrostu o 5,2% w grudniu 2017 r. W okresie styczeń-grudzień  2018 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się rok do roku o 6,2%, wobec wzrostu o 7,3% w 2017 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie, a w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku wzrosły o 1,1% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln osób. Prognozowana wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w tym czasie ukształtowała się na poziomie 12,4 mld zł, dużą część tej sumy przeznaczono na produkty żywnościowe – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,2%.

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w październiku 2018 r. wzrosły o 6,4% rok do roku, po wzroście o 3,2% we wrześniu. Natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku zwiększyła się o 15,8% w stosunku rocznym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 11,6% – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X