Gus

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 roku wzrosły o 2,2 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1 procent - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji artykułów spożywczych w lutym 2019 r. Odnotowano wyższą niż przed rokiem produkcję m.in. dla soków z owoców i warzyw. Dla konserw rybnych produkcja utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (w tym usług – o 0,6%, i towarów – o 0,2%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 2,3% i towarów – o 0,9%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3 (przed miesiącem plus 1,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,4% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,8% i 13,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie ­– informuje GUS.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,3% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 11,6%). Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w styczniu ¬– wynika z danych GUS.

GUS opublikował dane dotyczące cen skupu produktów rolnych w styczniu 2019 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Podobnie jak przed miesiącem dynamicznie zwiększyły się ceny skupu ziemniaków, które wzrosły aż o 55,5% w stosunku rocznym, co jest związane z ich wyraźnie mniejszą podażą ze względu na ubiegłoroczną suszę.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,2% (wobec wzrostu o 7,7% w styczniu 2018 r.). W porównaniu z grudniem 2018 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o18,9%.

W styczniu 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,1% niż w grudniu ub. roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 0,9% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny podsumował produkcję towarów przemysłowych za grudzień 2018 r. W kategorii artykułów spożywczych największy wzrost w stosunku rocznym odnotowano w produkcji soków z owoców i warzyw, natomiast największy spadek wytwórstwa widać w kategorii warzyw mrożonych.

Strony

X