Gus

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. Wyniki są optymistyczne, odnotowano wzrost w przypadku obydwóch wskaźników.

W ostatnich latach w Polsce wzrosła konsumpcja czekolady i wyrobów czekoladowych. W 2016 r. łączne spożycie czekolady w Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniosło ok. 6,3 kg i było o prawie 30 proc. większe niż w 2011 r. Według danych GUS, w 2017 r. wyprodukowano 247 tys. ton czekolady, czyli o 16 proc. więcej niż pięć lat wcześniej.

Sprzedaż detaliczna w lutym była wyższa niż przed rokiem o 7,9%. Dane GUS okazały się minimalnie gorsze niż spodziewali się analitycy i nieznacznie niższe niż w styczniu.

W marcu koszty zatrudnienia były najczęściej wymienianą barierą działalności przez przedsiębiorstwa – wynika z badania GUS. W porównaniu z marcem ub.r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem pracowników w handlu detalicznym.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. Obydwa wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zaliczyły wzrost.

Według danych opublikowanych przez GUS w grudniu 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. i wzrosła o 0,1 proc. w stosunku do listopada. Teraz GUS podał dane za styczeń br. Drugi miesiąc z rzędu odnotowano wzrost bezrobocia.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 6,2 . W lutym 2018 r. obecne i przyszłe nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. 

Co miesiąc GUS przedstawia dane dotyczące średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. W grudniu 2017 r. wyniosło ono 4973 zł brutto. Raz na dwa lata publikowane są też szczegółowe dane dla poszczególnych zawodów. Średnia krajowa pracowników biurowych wynosi 3,5 tys. zł brutto, zaś sprzedawca w naszym kraju zarabia średnio 2,7 tys. zł.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący koniunktury gospodarczej w styczniu 2018 r. Sytuacja gospodarcza w handlu jest stabilna, ale nadal potrzeba rąk do pracy, zarówno w hurcie, jak i w detalu.

W ciągu 2017 r. płaca w gospodarce wzrosła nominalnie o 5,9 proc., co stanowi najlepszy wynik od 2008 r. Jeśli weźmie się pod uwagę wzrost inflacji, sytuacja nie wygląda tak dobrze, ponieważ realna siła nabywcza wzrosła o 3,9 proc., co jest wynikiem gorszym niż w latach 2014 i 2015. 

Strony

X