Gus

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W handlu detalicznym odnotowano w październiku poprawę koniunktury w stosunku do września. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku hurtu, tutaj nastąpił spadek. Ogólny wskaźnik koniunktury utrzymuje się jednak na plusie. Największymi problemami dla przedsiębiorców są rosnące koszty zatrudnienia oraz duża konkurencja na rynku – informuje GUS.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku 2018 r. wynosi 105,6 i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6%, wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku. W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży o 3,9% - informuje GUS.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, we wrześniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 1,4%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 0,2%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny zwiększyły się natomiast o 1,9%. Największy wpływ na zmianę indeksu miały ceny żywności.

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% rok do roku i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w stosunku rocznym o 6,7% i wyniosło 4771,86 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli firm o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do 2010 r. Niemal połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Największy wzrost cen zanotowano w przypadku paliw, co może mieć wpływ na koszty transportu i spowodować wzrost cen artykułów w sklepach.

Strony

X

Przeczytaj również