Gus

GUS pod koniec grudnia 2019 r. skorygował w górę szacunki krajowych zbiorów warzyw w 2019 z -8% rok do roku, szacowanych we wrześniu, do -6% rok do roku. Mimo spadku, ceny skupu większości warzyw (m.in. cebula, kapusta, pietruszka) kształtują się na niższym poziomie niż przed rokiem, wskazując na silniejsze oddziaływanie rynku zagranicznego na notowania krajowe – zauważają analitycy PKO Banku Polskiego w najnowszym Agro Nawigatorze.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w listopadzie 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,2% (wobec wzrostu o 6,9% w listopadzie 2018 r.). W porównaniu z październikiem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w listopadzie 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,9%), jak i w porównaniu z  analogicznym okresem roku ubiegłego (o 5%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W grudniu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł 4,3   i był o 2,4 p. p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W październiku 2019 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. w dziale artykułów spożywczych zanotowano wzrost produkcji m.in. dla marynat warzywnych (o 58%), gotowych posiłków i dań na bazie warzyw (o 39,1%), octu (o 33,5%), kasz i mączek z pszenicy (o 26,7%), soli warzonej (o 20,2%) i ryb morskich mrożonych (o 17,6%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,7% (w październiku odpowiednio 15,2% i 12,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w październiku 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,6% (wobec wzrostu o 7,8% w październiku 2018 r.). W porównaniu z wrześniem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 7%.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w październiku 2019 r. oraz w listopadzie 2018 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły w październiku 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast wzrosły w porównaniu z  analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,6%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X