Galeria Łomianki

Galeria Łomianki od 14 października udostępniła kierowcom szybką ładowarkę samochodów elektrycznych. Punkt ładowania jest dostępny całą dobę. 

Galeria Łomianki otrzymała certyfikat BREEAM In-Use w zakresie Asset Performance i Building Management z oceną „bardzo dobry” w obu kategoriach. Wpisuje się to w działania galerii, które mają proekologiczny charakter.

X