Galeria Łomianki

W ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Galeria Łomianki otworzyła swoje drzwi dla Stowarzyszenia Mierz Wysoko i wraz z nim organizuje wyjątkową akcję organizowania rowerów dla potrzebujących dzieci i młodzieży. 29 września odbędzie się Otwarty Warsztat Rowerowy, w ramach którego przeprowadzona zostanie zbiórka sprzętu z myślą o tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na własne „dwa kółka”.

Galeria Łomianki od 14 października udostępniła kierowcom szybką ładowarkę samochodów elektrycznych. Punkt ładowania jest dostępny całą dobę. 

Galeria Łomianki otrzymała certyfikat BREEAM In-Use w zakresie Asset Performance i Building Management z oceną „bardzo dobry” w obu kategoriach. Wpisuje się to w działania galerii, które mają proekologiczny charakter.

X