Eksport

Na krajowym rynku widać stabilizację, w 2017 r. sprzedano około 120 mln litrów 100-procentowego alkoholu, podobny wynik osiągnięto w 2016 r. Szansą na rozwój dla branży spirytusowej jest eksport, który wzrósł w pierwszym kwartale br. o 9,5% w stosunku rocznym. Kondycję finansową producentom poprawiają także wyższe zagraniczne marże.

Produkty spożywcze są polskim hitem eksportowym. Zanosi się, że w 2017 r. sprzedaż za granicę osiągnie wartość około 27,5 mld zł. Największą popularnością cieszą się mięso, tytoń i produkty mleczne.

Ministerstwo Rolnictwa szacuje że ten rok będzie rekordowy pod względem eksportu polskiej żywności. Doprowadziły do tego głównie zmiany na zagranicznych rynkach. Problemy zachodnich producentów i większe zapotrzebowanie na żywność spowodowały wzrost zainteresowania polskimi produktami.

KPMG opublikowało raport pt. „Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce”. Można dowiedzieć się z niego, jaka jest kondycja polskiego rynku produktów rolno-spożywczych oraz w jakim kierunku będzie się on rozwijał.

Wobec stagnacji na rodzimym rynku, polscy producenci słodyczy coraz chętniej poszukują nowych kierunków zbytu. Nie ograniczają się przy tym do „sprawdzonych odbiorców”, czyli krajów UE – w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie rynkami z grupy MENA, a w szczególności Emiratami Arabskimi oraz Pakistanem.

Najwięcej w ubiegłym roku eksportowaliśmy drobiu, a krajem, który przyjął od nas najwięcej towaru były Niemcy. Wartość eksportu do naszych zachodnich sąsiadów wyniosła 5,4 mld euro co daje lepszy wynik niż rok wcześniej o 1,7%. 

W 2017 r. nastąpią zmiany w czołówce liderów odbioru eksportu z Polski. Wielką Brytanię, która do tej pory była na drugim miejscu za Niemcami zastąpią Czechy. Może się tak stać za sprawą Brexitu i niepewności związanej z nim. Wielka Brytania i Czechy są na stałe wpisane w czołówkę odbiorców eksportowanych z Polski towarów. 

Ponad 80% polskiego eksportu żywności stanowią przetworzone produkty spożywcze, to znacznie więcej niż w innych unijnych krajach - mówiła Małgorzata Bułkowska podczas piątkowego seminarium w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Udział Niemiec w polskim eksporcie w okresie styczeń-lipiec 2014 r. zwiększył się rdr o 0,8 pkt. proc. i wyniósł 25,8 proc. - wynika z opublikowanych we wtorek danych GUS. Udział Rosji obniżył się rdr o 0,8 pkt. proc. do 4,4 proc., udział Ukrainy obniżył rdr o 0,8 pkt. proc. do 1,9 proc.

Producenci szukają nowych rynków zbytu na owoce i warzywa. To efekt embarga nałożonego przez Rosję, które zablokowało eksport miliona ton rocznie polskich owoców i warzyw na wschód.

Strony

X