Wskaźnik Dobrobytu, kwiecień 2016

Aktualności

Wskaźnik Dobrobytu, kwiecień 2016

20 kwietnia 2016

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w kwietniu br. wzrósł o 0,6 punktu w stosunku do marca – informuje BIEC.

W ostatnich miesiącach główną siłą powodującą wzrost wskaźnika była rosnąca liczba osób zatrudnionych. Od jesieni ub. roku wzrost liczby pracujących przyspieszał z miesiąca na miesiąc, osiągając w marcu br. roczną dynamikę rzędu 2,7%. Ostatni tak wysoki wzrost odnotowano w grudniu 2011 roku. Kilka czynników sprzyjało szybkiemu wzrostowi liczby pracujących. Przede wszystkim dość łagodna zima przyczyniła się do wcześniejszego naboru pracowników sezonowych w budownictwie. Ponadto wzrost ten może mieć związek ze zmianą przepisów regulujących zasady zatrudnienia. Ograniczenie stosowania umów na czas określony oraz oskładkowanie umów zlecenia mogło spowodować zmianę formy zatrudnienia pracowników dotychczas pracujących na umowach terminowych i umowach zlecenia na zatrudnienie bezterminowe, co znalazło odzwierciedlenie w statystyce GUS ostatnich miesięcy. Natomiast nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach rosły wynagrodzenia, choć ich dynamika jest relatywnie wysoka – ok. 4% w skali roku. Niewielka deflacja, podobnie jak w poprzednich miesiącach była bez znaczenia dla siły nabywczej polskich gospodarstw domowych.