Warszawa organizuje szkolenia dla przedsiębiorców

Aktualności

Warszawa organizuje szkolenia dla przedsiębiorców

30 września 2016

  • #szkolenia

Urząd Miasta w Warszawie przygotowuje cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje alkoholowe. Mają one dotyczyć sporządzania oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu. Pierwsze z nich już 12 października. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzone są kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ich trakcie kontrolowana jest zgodność prowadzonej sprzedaży z przepisami ustawy, jak również weryfikowaną są oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Oświadczenia te stanowią podstawę do naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kolejnym roku. Za przedstawienie w oświadczeniu fałszywych danych ustawodawca przewidział sankcję w postaci cofnięcia zezwolenia. Kontrole przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że aż 89% skontrolowanych przedsiębiorców w oświadczeniach podało nieprawidłowe dane. Szkolenia będą odbywały się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4 w Warszawie. Pierwsze spotkanie, zaplanowane zostało na środę, 12 października, w godz. 10.00-12.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i duży odzew ze strony przedsiębiorców wyznaczono już kolejny termin, tj. wtorek 25 października, również w godz. 10.00-12.00.