Tylko u nas: Oświadczenie Zarządu SPAR POLSKA

Aktualności

Tylko u nas: Oświadczenie Zarządu SPAR POLSKA

15 maja 2019

  • #Spar
  • #Spar Polska

Poniżej publikujemy oświadczenie Zarządu SPAR POLSKA:

W dniu 14 maja 2019 roku Sąd przyznał rację SPAR POLSKA w sporze ze SPAR INTERNATIONAL i SPAR GROUP. Sąd zobowiązał SPAR INTERNATIONAL i SPAR GROUP (w tym przy pomocy innych osób) do zaniechania kontaktów z podmiotami prowadzącymi w Polsce sklepy pod nazwami SPAR, EUROSPAR, SPAR Express i INTERSPAR oraz zakazał nakłaniania franczyzobiorców SPAR POLSKA do rozwiązania lub niewykonania umów franczyzowych ze SPAR POLSKA. Za naruszenie powyższych zobowiązań Sąd zagroził nałożeniem kary do 1.000.000 zł. Co istotne, Sąd uznał, że SPAR POLSKA wykazał, iż miał miejsce czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 12.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wypowiedzenie głównej umowy licencyjnej przez SPAR INTERNATIONAL jest sprzeczne z prawem.