SGH: Koniunktura w handlu w III kwartale 2019 r.

Aktualności

SGH: Koniunktura w handlu w III kwartale 2019 r.

10 października 2019

  • #koniunktura w handlu
  • #SGH

W III kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 pkt. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,1 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 pkt w III kwartale 2018 r.). W ciągu kwartału spadły wartości sald odpowiedzi na pytania o: ogólną i finansową sytuację przedsiębiorstw handlowych, wielkość zapasów, wielkość zakupów produktów  krajowych, wielkość zatrudnienia, ilość sprzedawanych towarów oraz wielkość powierzchni magazynowych.

Przedsiębiorcy ocenili jednak swoją ogólną kondycję jako dobrą – saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +8,3 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 19,3% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 69,7% ankietowanych za średnią, natomiast 11% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.

Oprac. Katarzyna Majchrzak, SGH

Foto: Pixabay