RODO wchodzi w życie

RODO wchodzi w życie

24 maja 2018

Dzisiaj w życie wchodzą przepisy RODO – czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Zakończył się dwuletni okres wdrożeniowy mający na celu przygotowanie się do zmian dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Przepisy RODO zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej już w kwietniu 2016 r. Ich egzekwowanie rozpoczyna się dzisiaj – 25 maja. Rozporządzenie obejmuje wszystkie 28 krajów unijnych. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest lepsza ochrona danych osobowych oraz możliwość otrzymywania od firm bardziej dokładnych informacji o m.in. celach, w jakich dane są wykorzystywane. Niedostosowanie się do nowych przepisów może skutkować karą finansową do 20 mln euro.