Raport Zrównoważonego Rozwoju Tetra Pak 2019

Aktualności

Raport Zrównoważonego Rozwoju Tetra Pak 2019

06 czerwca 2019

  • #Tetra Pak

Tetra Pak opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju na rok 2019. Firma podzieliła się kompleksowymi informacjami na temat swoich działań, inwestycji i planów związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich dwóch dekad podejście Tetra Pak do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju uległo znaczącym przemianom. Początkowo koncentrowało się ono głównie na zobowiązaniach środowiskowych. Przez lata raporty rozwinęły się o analizę każdego kluczowego aspektu działalności firmy, w tym w szczególności wpływu na społeczeństwo i kwestię zarządzania dostawcami. Za standard działań Tetra Pak przyjmuje założenia Global Reporting Initiative (GRI) oraz program Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Najważniejsze informacje zawarte w tegoroczonym raporcie obejmują:

– Strategię zrównoważonego rozwoju opakowań Tetra Pak i podsumowanie inwestycji na poziomie 80 mln euro w celu rozwoju słomek papierowych, mocowanych na stałe nakrętek i innych technologii oraz surowców, które w latach 2019-2021 zastąpią tworzywa sztuczne na bazie paliw kopalnych. Już teraz w portfolio firmy znajdują się opakowania i zakrętki z plastiku z surowców odnawialnych – trzciny cukrowej.

– Prezentację dążeń firmy do realizacji wyznaczonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, co pozwoli zaoszczędzić w sumie 10 mln ton CO2 w latach 2010-2020 w całym łańcuchu produkcyjnym.

– Nawiązanie do współpracy z innymi firmami w celu kontynuacji skutecznego rozwoju recyklingu kartonów na napoje. Od 2012 r. Tetra Pak poczyniła nakłady finansowe w wysokości 20 mln euro, by regularnie wspierać infrastrukturę zbiórki i odzyskiwania surowców wtórnych. Na polskim rynku poziom recyklingu opakowań kartonowych wciąż rośnie. Obecnie za odzyskiwanie surowców ze zużytych kartonów Tetra Pak odpowiadają cztery wydajnie działające papiernie, a w ciągu ostatnich 10 lat poziom recyclingu opakowań tego typu zwiększył się aż dwudziestokrotnie.