Przepisy dotyczące czasu pracy są zbyt sztywne

Prawo

Przepisy dotyczące czasu pracy są zbyt sztywne

23 marca 2020

  • #Forum Obywatelskiego Rozwoju

Funkcjonujące obecnie w Polsce przepisy dotyczące czasu pracy są zbyt sztywne, co utrudnia pracownikom i pracodawcom wypracowywanie korzystnych dla obu stron rozwiązań – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Okazuje się, że w Polsce regulacje w sprawie czasu pracy, w tym te dotyczące długości dnia pracy, urlopu oraz dodatkowego wynagrodzenia za niestandardowe godziny pracy, są bardziej sztywne od średniej dla 40 badanych krajów.

Foto: Pixabay