Przedsiębiorcy przeciwko wymogowi ujawniania płac w ofertach pracy

Prawo

Przedsiębiorcy przeciwko wymogowi ujawniania płac w ofertach pracy

02 marca 2020

  • #Konfederacja Lewiatan
  • #oferta pracy

Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan praktyka ujawniania płac w ofertach pracy zasługuje na poparcie, ale próba uregulowania tego w prawie budzi jednak wątpliwości. Są one podyktowane złożonością zagadnienia wynagrodzenia, zróżnicowaniem systemów wynagradzania u poszczególnych pracodawców. Ponadto płaca składa się z różnych elementów, w tym stałych, ruchomych i dodatkowych, które są wypłacane z różną częstotliwością. Natomiast problem dotyczący nierzetelnych informacji w ofertach pracy powinien być rozwiązywany w pierwszej kolejności z wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych.

Foto: Pixabay