Prezydent podpisał Konstytucję Biznesu

Aktualności

Prezydent podpisał Konstytucję Biznesu

27 marca 2018

  • #Konstytucja Biznesu
  • #Prezydent Andrzej Duda

Konstytucja Biznesu – najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat – została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. To pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Zmiany obejmujące prawie 200 aktów prawnych wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Źródło: Kurier PAP

Foto: prezydent.gov.pl