Konstytucja Biznesu czeka na podpis prezydenta

Aktualności

Konstytucja Biznesu czeka na podpis prezydenta

08 marca 2018

  • #Konstytucja Biznesu

Parlament 6 marca br. zakończył pracę nad tzw. Konstytucją Biznesu. Sejm przyjął poprawki Senatu do tworzącego ją pakietu pięciu ustaw. Mają one głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Większość rozwiązań pakietu pięciu ustaw wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia. Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Kluczowe założenie Konstytucji Biznesu to zasada, że to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

Źródło: PAP

Fot. Pixabay