Koniunktura w handlu hurtowym w marcu

Detal/Hurt

Koniunktura w handlu hurtowym w marcu

25 marca 2020

  • #handel hurtowy
  • #koniunktura w handlu

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,4 (plus 4,5 w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 14,2% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,9% i 11,4%) – informuje GUS.

Sprzedaż oceniana jest niekorzystnie, najgorzej od lutego 2016 r. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne, wobec korzystnych formułowanych przed miesiącem. Diagnozy sytuacji finansowej są negatywne; prognozy w tym zakresie są bardziej niekorzystne od zgłaszanych w lutym. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Możliwy jest niewielki spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może się nieznacznie zwiększyć, choć w stopniu mniejszym niż oczekiwano miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć wolniej niż przewidywali w lutym.

W marcu największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (50,3% w marcu br., 48,6% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (49,2% w marcu br., 44,3% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło odczuwanie uciążliwości związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 34,9% do 44,5%).

Foto: Pixabay