Kongres Gospodarki Polskiej

Aktualności

Kongres Gospodarki Polskiej

25 maja 2017

  • #Kongres Gospodarki Polskiej

XIV Kongres Gospodarki Polskiej odbędzie się  21 czerwca 2017 –  w Dniu Przedsiębiorcy w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Organizowany jest  z okazji 15-lecia Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej.

Ramowy program XIV Kongresu  Gospodarki Polskie

11.00  Otwarcie Kongresu Przywitanie gości, referat podsumowujący 15 -lecie KPH – dr Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej

11.30   Debata: Wyzwania XXI wieku dla polskich małych i średnich firm sektora handlu W debacie uczestniczą  przedstawiciele polskiego handlu sektora MŚP.  Debatę prowadzi redaktor Jerzy Krajewski

12.00  Jak bronić polskiego lokalnego handlu – Wiesław Michałowski – Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej12.20  Gala „Syzyfy  Roku”- Wręczenie nagrody  statuetki Syzyfa Roku w kategorii Polityk Roku 2017

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

13.00   Wystąpienia gości
13.30   Część artystyczna
14.00 -16.00   Bankiet

Program może jeszcze ulegać zmianom.

Patronami medialnymi XIV Kongresu  Gospodarki Polskiej są:

Magazyn Przedsiębiorców “Europejska Firma” 

BusinessNow.pl.

Udział w XIV Kongresie  Gospodarki Polskiej kosztuje 500 zł netto od osoby.

Więcej informacji o kongresie może uzyskać pod adresem info@ieb.edu.pl

tel. (22)77 14 200, 604 596 537

SYZYFY ROKU 

EDYCJA I

Polityk Roku 2003 – Jarosław Kalinowski
Media Roku – Newsweek Polska – red Tomasz Wróblewski
Prezydent Roku 2003 – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego – Jerzy Świątek

EDYCJA II

Polityk Roku 2004 – ( nagrody nie przyznano w okresie wyborczym)
Media Roku – TV TRWAM
Prezydent Roku 2004 – prezydent miasta Zgierza – Karol Maśliński
Nagroda specjalna – dla najstarszej organizacji kupieckiej, dla Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

EDYCJA IIIPolityk Roku 2005 – Jarosław Kaczyński i Andrzej Lepper
Nagroda specjalna 2005 – minister Finansów prof. dr hab. Teresa Lubińska
Media Roku 2005 – TV ŁomżaEDYCJA IV(sesja wyjazdowa do Wrocławia 5 lat KPH)Prezydent Roku 2006 – Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia

EDYCJA V

Polityk Roku 2007– senator Stanisław Gorczyca
Prezydent Roku 2007– Prezydent miasta Ostrołęki – Janusz Kotowski
Media Roku 2007- Dziennik Rzeczpospolita – redaktor naczelny Paweł Lisicki
Nagroda specjalna Roku 2007 – Wilhelm Zych z Sosnowca

EDYCJA VI

Polityk Roku 2009 – prof. dr hab. Jerzy Buzek
Prezydent Roku 2009 – prezydent miasta Szczecina- Piotr Krzystek
Media Roku 2009 -TV 1- Sprawa dla Reportera – red. Elżbieta Jaworowicz

EDYCJA VII

Nagroda Specjalna Syzyf Roku, dla Polskiej Izby Paliw Płynnych

EDYCJA VIII

Polityk Roku 2011- Wiceprezes Rady Ministrów – Waldemar Pawlak
Prezydent Roku 2011– prezydent miasta Nowej Soli- Wadim Tyszkiewicz
Media Roku 2011 -Poradnik Handlowca – wydawca- Wiesław Generalczyk
Firma Rodzinna – BLIKLE – prof. dr hab. Andrzej Blikle
Nagroda Specjalna Roku 2011 – mistrz cukiernictwa z Wrocławia- Wincenty Wolak

EDYCJA IX

Statuetki Syzyfa Roku 2012
– w kategorii Polityk Roku – Poseł Adam Abramowicz za działalność parlamentarną na rzecz ograniczania barier rozwoju polskiego handlu,
– w kategorii „Firma Rodzinna” – Wiesław Michałowski z Kraśnika, właściciel sieci handlowej „Paulinka,”
– w kategorii Nagroda Specjalna – profesor dr hab. Witold Kieżun. – za prace naukowe dotyczące wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pobudzanie świadomości wśród przedsiębiorców w procesy integracji środowiska

Dyplomy Syzyfa Roku 2012
Marcin Książek – wójt gminy Sławoborze w kategorii „Wójt Roku 2012”,
Tadeusz Wojtak z Kraśnika- w kategorii „Starosta Roku 2012”
Julian Kwiatkowski, kapelmistrz Orkiestry Koncertowej Victoria- w kategorii „Osobowość Roku”.

Organizatorami Kongresu są: Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Instytut Europejskiego Biznesu,

Klub Nowoczesnego Biznesu.