Kondycja handlu detalicznego w marcu

Detal/Hurt

Kondycja handlu detalicznego w marcu

25 marca 2020

  • #Gus
  • #handel detaliczny

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,1 (minus 0,8 przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 16,8% (w lutym odpowiednio 14,2% i 15%) – podaje GUS.

Oceny bieżącej sprzedaży są niekorzystne, zbliżone do sygnalizowanych w lutym. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych w ostatnich dwóch miesiącach. Utrzymują się negatywne diagnozy i prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany za nadmierny. Dyrektorzy firm zapowiadają, że zamówienia towarów u dostawców mogą być ograniczane w mniejszym stopniu niż przewidywano w lutym; oczekują dalszych redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego miesiąc wcześniej.

W marcu największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (60,8% w marcu br., 56,3% w analogicznym miesiącu ub.r.). Najbardziej w ujęciu rocznym wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 27,3% do 34,8%).

Foto: iStock.com