Koncentracja z udziałem Van Pur

Aktualności

Koncentracja z udziałem Van Pur

17 października 2019

  • #Van Pur

Zamierzona koncentracja polega na połączeniu pięciu przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, tj. Lany, ER Real Estate, MK Real Estate, Nadwick oraz Van Pur, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – informuje UOKiK.

Lany oraz ER Real Estate prowadzą działalność w zakresie zarządzania i nie prowadzą żadnej innej działalności operacyjnej. Lany jest przedsiębiorcą dominującym m.in. wobec spółek Van Pur oraz Nadwick.

Przedmiotem działalności MK Real Estate był najem lokali.

Nadwick prowadzi działalność w zakresie doradztwa w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, nie prowadzi żadnej innej działalności operacyjnej. Nadwick bezpośrednio kontroluje spółkę Van Pur.

Van Pur prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży piwa, bezalkoholowych napojów słodowych oraz jest partnerem w kategorii private label. Produkty wprowadzane do obrotu przez spółkę wytwarzane są w 5 browarach zlokalizowanych w Polsce.