Henkel notuje dobre wyniki w trzecim kwartale

Aktualności

Henkel notuje dobre wyniki w trzecim kwartale

16 listopada 2018

  • #Henkel
  • #Wyniki finansowe

– W trzecim kwartale Henkel zanotował dobre wyniki. W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, mimo niekorzystnego wpływu kursów walut i wyższych cen surowców, zdołaliśmy zwiększyć przychody ze sprzedaży, zyski oraz rentowność. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. 

Przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał 2018 r. osiągnęły poziom 5,037 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 1,1% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 2,7%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 1,6%. Jednak na skutek niekorzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 3.2%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 3,8%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,5%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,8%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych zmalały w ujęciu organicznym o 0,1% i ukształtowały się na podobnym poziomie, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 3,3%, z 897 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do poziomu 926 mln euro.

W ujęciu nominalnym sprzedaż sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) pozostała na poziomie z poprzedniego roku, czyli 2,373 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 2,7% i wyniósł 466 mln euro. Bardzo wyraźny wzrost, o 0,5 p.p., do 19,6% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Nominalnie wartość sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) wzrosła o 5,5%, do poziomu 993 mln euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 182 mln euro, co oznacza wzrost o 6,7%. Istotny wzrost, o 0,2 p.p., do 18,3% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Nominalnie wartość sprzedaży sektora Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) wzrosła o 0,3%, do kwoty 1,641 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 294 mln euro, bez zmian w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,9%, również bez zmian w ujęciu rok do roku.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 15,015 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła o 2,4%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -6,0%.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 1,3%, z 2,660 mld euro do 2,694 mld euro.

Istotny wzrost – z 17,6% do 17,9% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.