GfK: Nieznaczny wzrost nastrojów konsumentów

Aktualności

GfK: Nieznaczny wzrost nastrojów konsumentów

04 lutego 2020

  • #GfK

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w styczniu wyższy o 0,5 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 2.

Spośród składowych barometru najbardziej poprawiła się skłonność do zakupów (wzrost o 3,2 p.p., z poziomu 1,6 do 4,8), oraz, umiarkowanie, ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 p.p., z poziomu 7,5 do 8,9). Natomiast znacząco pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (spadek o 5 p.p., z poziomu 0,1 do – 4,9) oraz, nieznacznie, oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,5 p.p., z poziomu 4,7 do 4,2).

W perspektywie długookresowej nastroje polskich konsumentów nadal znajdują się na wysokim poziomie, znacząco wyższym niż nastroje przeciętnych Europejczyków. Jednocześnie w perspektywie krótkookresowej zauważalny jest spadek optymizmu. Od czerwca, kiedy indeks nastrojów osiągnął swoje historyczne maksimum na poziomie 7,3 punktów, notowany był stały spadek, aż do obecnej nieznacznej zwyżki. Notowania lutowe dadzą odpowiedź, czy jest ona chwilową korektą trendu spadkowego czy zapowiedzią odrabiania strat i dalszych wzrostów. W dyskursie publicznym i przestrzeni medialnej nadal akcentowane są główne czynniki ryzyka. Czynniki ogólnoświatowe, czyli globalne spowolnienie gospodarcze, konflikty polityczne, handlowe, niepewność wokół skutków Brexitu, rozwijająca się epidemia w Chinach oraz czynniki lokalne – przede wszystkim wzrost inflacji, silna polaryzacja polityczna społeczeństwa. Kumulacja negatywnych komunikatów może w najbliższej perspektywie dać silny impuls do trwałego spadku ocen i nastrojów wśród Polaków. Pierwszym tego symptomem może być już zauważalny i systematyczny spadek ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, które obecnie spadły do najniższego poziomu od stycznia 2017 r.

Foto: shutterstock.com