Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 r.

Aktualności

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 r.

24 lutego 2020

  • #dynamika sprzedaży
  • #Gus
  • #sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych  w styczniu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,4% (wobec wzrostu o 6,1% w styczniu 2019 r.). W porównaniu z grudniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 20,6% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wzrost w styczniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 3,5% wobec wzrostu o 5,9% przed rokiem ) oraz w jednostkach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 2,5% wobec wzrostu o 4,5% przed rokiem).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy wzrost odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 10,5%).

Spadek sprzedaży wykazały  natomiast przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 4,8%);  „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 0,9%); „pozostałe” (o 0,5%).

Foto: Pixabay