Jesteś tutaj

W Polsce wszystkie fabryki Nestlé są „zero waste”

W Polsce wszystkie fabryki Nestlé są w pełni „zero waste”. W całej Europie jest to aż 80% zakładów produkcyjnych firmy. Nestlé zakłada, że już w 2020 r. osiągnie cel „zero waste” we wszystkich swoich lokalizacjach.

Zobowiązanie „zero waste” oznacza, że żadne z odpadów powstających w zakładach Nestlé nie trafia ani nie zalega na składowiskach. Nie są też poddane procesom spalania bez odzysku energii. We wszystkich lokalizacjach Nestlé w Polsce ogranicza się ilości odpadów. Zgromadzone oddaje się firmom zapewniającym ich recykling lub odzysk, co potwierdza zarówno stosowna dokumentacja, jak i audyty.

Nestlé zobowiązało się do realizacji celu „zero waste” w 2013 r. Strategia firmy w zakresie gospodarki odpadami miała się koncentrować na zapobieganiu powstawania odpadów we wszystkich fabrykach.

Właściwe gospodarowanie odpadami to takie, dzięki któremu mogą one być ponownie wykorzystane. W fabrykach powstają różnorodne odpady jak np. opakowaniowe, produkty, surowce, które nie spełniają rygorów jakościowych. Są też odpady związane z funkcjonowaniem samej fabryki, jej infrastruktury technicznej. Różnorodność powstających odpadów wskazuje, jak ogromnym i złożonym wyzwaniem jest realizacja celu „zero waste.” Przekazany odpad może być poddany recyklingowi lub odzyskowi. Firmy, z którymi współpracuje Nestlé w zakresie gospodarki odpadami, stosują różne systemy w zależności od rodzaju i właściwości odpadów.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Rok 2016 firma Nestlé zamknęła z 3,2% wzrostem organicznym i wzrostem zysku operacyjnego o 30 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. W planie na 2017 r. jest osiągnięcie organicznego wzrostu na poziomie od 2 do 4%. 

Aż 94,4% młodych osób uważa, że praktyki związane z kierunkiem studiów są ważne podczas poszukiwania pracy. Dlatego Nestlé Polska S.A. już po raz trzeci wspiera młodych pasjonatów zdrowego stylu życia w ich pierwszych doświadczeniach zawodowych.

X