Jesteś tutaj

Sejmowa komisja przyjęła poprawki w Konstytucji Biznesu

Sejmowa nadzwyczajna komisja ds. deregulacji odniosła się pozytywnie do poprawek zaproponowanych przez Senat w Konstytucji Biznesu. Jedna z nich dotyczyła terminu wprowadzenia nowych przepisów.

Jedną z zaproponowanych przez Senat poprawek jest mające trwać 30 dni vacatio legis. Pierwotnie planowano wejście w życie ustawy 1 marca. Sejmowa komisja odniosła się pozytywnie do tej poprawki, podobnie jak do propozycji zakładającej, że biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie mogło mieć siedzibę w innym mieście niż Warszawa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również zmiany w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Tutaj Senat zaproponował poprawkę, która umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej przez "członków rodzin osób zagranicznych" przebywających na terytorium Polski, "na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy".

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, działalność nierejestrowa, ulga na start dla początkujących przedsiębiorców, powołanie Rzecznika MŚP, osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych – to niektóre założenia Konstytucji Biznesu, którą uchwalił Sejm.

Konstytucja Biznesu - najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat - została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. To pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Zmiany obejmujące prawie 200 aktów prawnych wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

X

Przeczytaj również