Jesteś tutaj

Pogłowie trzody w Unii Europejskiej maleje

Według danych Eurostatu unijne pogłowie świń zmalało o blisko 1% do 148,8 mln szt.). Największy wpływ na spadek miało malejące pogłowie w Niemczech (-1,1 mln szt.) oraz w Polsce (-0,88 mln szt.). Na pozycji największego producenta w UE umacnia się Hiszpania. Pogłowie świń w tym kraju wzrosło o 3,9%, z nawiązką pokrywając spadek w Niemczech.

Nieznaczny wzrost liczebności (+0,6%) świń z przeznaczeniem na tucz (powyżej 50 kg) w grudniu 2018 r. sugeruje, że na przełomie roku produkcja żywca w UE była wciąż wyższa w relacji rocznej. Tłumaczyłoby to nadal niski poziom cen trzody w UE (najniższy od 2016). Na spadek liczebności unijnego stada świń w największym stopniu wpłynęło zmniejszenie pogłowia loch (-3%), widoczne w szczególności w Polsce (-18%). Na uwagę zasługuje także ograniczenie liczebności stada loch w Niemczech (-3,8%), a także w Holandii (-9%), gdzie pierwszy raz od wielu lat spadło do poziomu poniżej 1 mln szt. Dane Eurostatu wskazują także na wzrost unijnego pogłowia prosiąt i warchlaków (-1,9%). Zmiany te sugerują, że w kolejnych miesiącach produkcja mięsa wieprzowego w UE może zmniejszać się, co będzie impulsem do wzrostów cen żywca w krajach Wspólnoty. W nieco dalszej perspektywie (druga połowa 2019 r.) pozytywnym czynnikiem może być także wzrost popytu w Chinach. USDA przewiduje, że unijny eksport wieprzowiny w 2019 r. może zwiększyć się o 6%.

Źródło: AgroNawigator PKO BP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Dorsz jest jedną z najcenniejszych ryb w Bałtyku i źródłem utrzymania dla wielu polskich rybaków i przedsiębiorstw połowowych. Jak podkreśla minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, stan populacji dorsza, ale i wielu innych gatunków w Morzu Bałtyckim, jest bardzo zły i wymaga długofalowej, kompleksowej ochrony.

Minister Marek Sawicki spotyka się dziś z przedstawicielami chińskiego urzędu, odpowiedzialnego za inspekcje weterynaryjne oraz z wiceministrem rolnictwa Chin. O bezpieczeństwie żywności w Polsce i sytuacji związanej z wykryciem ognisk tzw. afrykańskiego pomoru świń mówił podczas prezentacji dla przedstawicieli chińskich urzędów główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

X