Jesteś tutaj

Firmy planują inwestycyjną ofensywę

Średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce zapowiadają odważne zwiększenie inwestycji w bieżącym roku. Priorytetem jest rozbudowa parków maszynowych. Takie wnioski płyną z badania firmy Grant Thornton.

W latach 2017-2018 inwestycje w Polsce wyraźnie wyszły z dołka i wzrosły łącznie o około 11%. Firmy uwierzyły, że dobra koniunktura i rosnące zamówienia mają mocne podstawy i zdecydowały się zainwestować w rozwój. Czy ten pozytywny trend utrzyma się w 2019 r.? Badanie Grant Thornton pokazuje, że są podstawy do optymizmu.

Polskie średnie i duże firmy w bieżącym roku planują wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych we wszystkich z pięciu przebadanych obszarach – inwestycjach w linie produkcyjne i maszyny, wykwalifikowanych pracowników, technologie IT, B+R oraz w nowe budynki. Najwięcej, bo aż 58% przedsiębiorców (wynik netto – odsetek firm planujących zwiększyć nakłady inwestycyjne pomniejszony o odsetek tych, które chcą je zmniejszyć) deklaruje zwiększone inwestycje w rozbudowę parku maszynowego. To najwyższy odsetek ze wszystkich 35 krajów objętych badaniem.

Wiele firm zamierza w 2019 r. również silniej inwestować w pracowników (48%) i technologie IT (41%) i badania i rozwój (40%). Co ważne, w każdej z przebadanych kategorii Polska znajduje się powyżej średniej dla wszystkich badanych państw. Tak dobre wyniki sugerują, że w 2019 r. inwestycje prywatne utrzymają silny pozytywny wpływ na polską gospodarkę, co może złagodzić wpływ ewentualnego, zapowiadanego spowolnienia gospodarczego.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Polski eksport wzrósł od przystąpienia do Unii Europejskiej czterokrotnie, a jego nadwyżka nad importem osiągała w ostatnich trzech latach aż 70-80 mld zł, jednak za dynamiczny wzrost odpowiadają głównie lokalne spółki-córki globalnych koncernów, a nie firmy z polskim kapitałem – to wniosek z raportu Banku Pekao przedstawionego na warszawskiej konferencji CEO Summit.

Indeks atrakcyjności inwestycyjnej w handlu detalicznym (Global Retail Attractiveness Index, GRAI) opracowywany przez Union Investment mierzy atrakcyjność rynków handlu detalicznego w 17 krajach Europy, Ameryki Północnej i regionu Azji i Pacyfiku. Polska jest drugim najatrakcyjniejszym rynkiem nieruchomości handlowych w Europie, za Portugalią, ale przed Czechami, Niemcami i Hiszpanią.

X

Przeczytaj również