Jesteś tutaj

Będzie wspólna etykieta na wyrobach alkoholowych?

Producenci wyrobów alkoholowych mają rok na przygotowanie wspólnego dla całej UE systemu etykietowania swoich wyrobów. Etykiety mają informować konsumentów o składzie i wartościach odżywczych dostępnych w sprzedaży wyrobów. Obecnie etykietowanie wyrobów alkoholowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2011 r. Objęte nim są wszystkie produkty żywnościowe, w tym alkohole do 1,2%. Napoje mocniejsze są poza obowiązkiem etykietowania. W poniedziałek Komisja Europejska przyjęła raport, z którego wynika obowiązek wprowadzenia ujednoliconego systemu etykietowania napojów alkoholowych. Producenci w ciągu roku musza przedstawić własną propozycję odnośnie tego, jak będą informować klientów o składzie i wartościach odżywczych swoich alkoholi. Część spośród producentów wyrobów alkoholowych już wprowadziło etykietowanie swoich wyrobów. Jest to jednak nieujednolicone i nieobowiązkowe.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Według danych Scotch Whisky Association w okresie od stycznia do września 2017 r. import  szkockiej  whisky do Polski rok do roku spadł w ujęciu ilościowym o 2,13%, natomiast wzrósł w ujęciu wartościowym o 9,83%. Oznacza to, że kupujemy coraz droższe gatunki szkockiej.

Litwa, Łotwa i Estonia zapowiedziały zmiany w polityce branży alkoholowej. Od tego roku wzrosnąć ma akcyza na alkohol na terenie tych krajów. 

X