Jesteś tutaj

Polskie sklepy wezmą przykład z Litwy?

Od początku roku na Litwie obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu. Norfa – jedna z największych sieci detalicznych działająca na Litwie, zapowiedziała skrócenie czasu otwarcia swoich placówek. Czy podobny los czeka polskie sklepy?

Od 9 marca zaczyna obowiązywać w Polsce zmieniona ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W ustępie 4, artykułu 12 można przeczytać: Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22 a 6.

Z kolei na Litwie od stycznia napoje alkoholowe od poniedziałku do soboty można kupić w godz. 10-20, w niedziele w godz. 10-15. Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało skrócenie godzin otwarcia sklepów sieci Norfa. Duże placówki od 8 kwietnia będą czynne od 9-21, wcześniej było to 7-22, natomiast mniejsze sklep otwarte będą od 9-16.

Można postawić pytanie czy nowe prawo w Polsce również spowoduje skrócenie godzin otwarcia sklepów? Czas zweryfikuje nowe przepisy.

Źródło: zw.lt

Kategoria: 

Podobne artykuły

Radni z Tomaszowa Mazowieckiego będą głosowali nad wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek w tej sprawie. Będzie on rozpatrywany podczas sesji jeszcze w sierpniu.

Od 1 stycznia obowiązuje na Litwie bardziej restrykcyjne prawo dotyczące sprzedaży alkoholu. Ogranicza ono czas w jakim klienci mogą kupować napoje alkoholowe. Podobne rozwiązanie ma zostać wprowadzone w Polsce.

X

Przeczytaj również