Jesteś tutaj

Polskie sklepy wezmą przykład z Litwy?

Od początku roku na Litwie obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu. Norfa – jedna z największych sieci detalicznych działająca na Litwie, zapowiedziała skrócenie czasu otwarcia swoich placówek. Czy podobny los czeka polskie sklepy?

Od 9 marca zaczyna obowiązywać w Polsce zmieniona ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W ustępie 4, artykułu 12 można przeczytać: Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22 a 6.

Z kolei na Litwie od stycznia napoje alkoholowe od poniedziałku do soboty można kupić w godz. 10-20, w niedziele w godz. 10-15. Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało skrócenie godzin otwarcia sklepów sieci Norfa. Duże placówki od 8 kwietnia będą czynne od 9-21, wcześniej było to 7-22, natomiast mniejsze sklep otwarte będą od 9-16.

Można postawić pytanie czy nowe prawo w Polsce również spowoduje skrócenie godzin otwarcia sklepów? Czas zweryfikuje nowe przepisy.

Źródło: zw.lt

Kategoria: 

Podobne artykuły

Do Urzędu Miasta w Ciechanowie trafił projekt uchwały wprowadzający ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach między 23 a 6. Jeszcze w sierpniu ma on trafić pod głosowanie Rady Miasta.

W obrębie Starego Miasta funkcjonuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Radni dzielnicowi chcieli pójść o krok dalej i zamierzali ograniczyć liczbę placówek handlujących alkoholem. Nie zgodziła się na to Rada Miasta.

X