Jesteś tutaj

Advertisement

Polskie sklepy wezmą przykład z Litwy?

Od początku roku na Litwie obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu. Norfa – jedna z największych sieci detalicznych działająca na Litwie, zapowiedziała skrócenie czasu otwarcia swoich placówek. Czy podobny los czeka polskie sklepy?

Od 9 marca zaczyna obowiązywać w Polsce zmieniona ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W ustępie 4, artykułu 12 można przeczytać: Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22 a 6.

Z kolei na Litwie od stycznia napoje alkoholowe od poniedziałku do soboty można kupić w godz. 10-20, w niedziele w godz. 10-15. Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało skrócenie godzin otwarcia sklepów sieci Norfa. Duże placówki od 8 kwietnia będą czynne od 9-21, wcześniej było to 7-22, natomiast mniejsze sklep otwarte będą od 9-16.

Można postawić pytanie czy nowe prawo w Polsce również spowoduje skrócenie godzin otwarcia sklepów? Czas zweryfikuje nowe przepisy.

Źródło: zw.lt

Kategoria: 

Podobne artykuły

Rada Miejska w Szprotawie podjęła decyzję w sprawie uchylenia uchwały ograniczającej na terenie gminy nocną sprzedaż napojów alkoholowych. Nocna prohibicja utrzymała się w Szprotawie tylko dwa i pół miesiąca. To kolejne miasto, w którym wycofuje się ograniczenie sprzedaży alkoholu. Wcześniej na podobny krok zdecydowano się w Krośnie.

Radni z Białej Podlaskiej uchylili ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu, które obowiązywało niecałe pół roku. Zdaniem władz miasta takie rozwiązanie nie ograniczyło problemu sprzedaży alkoholu, odczuli je natomiast negatywnie miejscy detaliści.

X