Jesteś tutaj

Ministerstwo oceni niedzielny zakaz handlu w czerwcu

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące stosowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zapowiedziano, że ocena funkcjonowania nowego prawa zostanie przedstawiona w czerwcu.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w MRPiPS, Pan Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, partnerów społecznych (organizacji związkowych i pracodawców) a także organizacji branży handlowej.

Spotkanie dotyczyło wątpliwości, które powstały na tle stosowania w praktyce niektórych regulacji ograniczających handel w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz wyjątków, w których to  ograniczenie nie obowiązuje.

Celem spotkania było także zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem przepisów ustawy po pierwszych tygodniach jej obowiązywania.

Obecnie jest przedwczesne dokonywanie oceny rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie, a wstępna ocena jest możliwa dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania przepisów ustawy.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na czerwiec br., tak aby po dłuższym okresie obowiązywania ustawy można było omówić pojawiąjące się w tym czasie kwestie związane z jej stosowaniem. 

Kontynuowane będzie zamieszczanie na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy uzgodnionych przez MRPiPS oraz GIP wyjaśnień dotyczących najczęściej zgłaszanych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy. Te uzgodnione stanowiska będą uwzględniały także opinie i poglądy prezentowane przez partnerów społecznych i organizacje branży handlowej.

Źródło: mpips.gov.pl

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że większość społeczeństwa jest zwolennikami ograniczenia handlu w niedziele. Duże rozbieżności w wynikach zanotowano w zależności od wielkości miejscowości, w której mieszkali respondenci – im większa miejscowość, tym mniej zwolenników niedzielnego zakazu.

Niedziela bez handlu to temat ważny i aktualny dla Polaków, co pokazuje rekordowa liczba wyszukiwań w internecie. W sobotę, przed ostatnią pracującą niedzielą kwietnia, hasło „niedziela handlowa” było znów na 1. miejscu według analizy trendów Google. Od ponad roku pojawia się w każdy weekend w rankingu TOP 10 najpopularniejszych fraz. Ustawowy zakaz handlu wpływa na życie codzienne wszystkich Polaków. Dowodzą tego wyniki najnowszych badań, przeprowadzonych przez dwie agencje badawcze – Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research i Danae.

X

Przeczytaj również