Jesteś tutaj

Klimat w handlu hurtowym w październiku

Foto: Eurocash

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16% i 10,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Utrzymują się korzystne diagnozy sprzedaży oraz pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są negatywne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest ciągle uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest niewielki spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może nie zmienić się. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu.

W październiku br. 8,5% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,9% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (51,8% w październiku br., 48,2% w analogicznym miesiącu ub.r.), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (48,3% w październiku br., 45,7% przed rokiem), zbyt dużą konkurencją na rynku (45,9% w październiku br., 46,1% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (43,7% w październiku br., 41,1% przed rokiem).

Kategoria: 

Podobne artykuły

W grudniu 2019 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie plus 0,3 (plus 2,5 w listopadzie 2019 r.). Poprawę koniunktury sygnalizowało 13,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,7% i 12,2%). Pozostałe podmioty uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie plus 5,1 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,9% i 10%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

X

Przeczytaj również