Jesteś tutaj

Urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT-37

Usługa wstępnego wypełniania zeznań podatkowych będzie adresowana głównie do podatników, którzy rozliczają się za pomocą formularza PIT-37 – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw. Podatnik, chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu, będzie zobowiązany przeanalizować przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecyduje, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień. Poprzez konto podatnika można będzie zatwierdzić wypełnioną wstępnie deklarację, wprowadzić do niej ewentualne poprawki, a następnie kliknąć „wyślij”, dzięki czemu zeznanie zostanie przesłane do organu podatkowego. Automatycznie podatnik uzyska urzędowe poświadczenie odbioru zeznania. Nowa usługa ma mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r., czyli do zeznań, które będą sporządzane na początku 2015 r.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia od dnia 1 stycznia 2014 r. faktury czy rachunki? Zgodnie z art. 106 b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

Obowiązująca obecnie obniżona stawka odsetek za zwłokę, wynosząca 75% stawki podstawowej zbyt słabo stymuluje dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowych w drodze korekty deklaracji. Zatem już w 2015 r. stawki zostaną bardziej zróżnicowane w zależności od zachowania podatnika.

X

Przeczytaj również