Jesteś tutaj

Różne okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony

Polska będzie musiała zróżnicować, zależnie od stażu pracy, okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony. Zgodnie bowiem z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obecne przepisy mają charakter dyskryminacyjny. TS UE stwierdził, że część przepisów polskiego Kodeksu pracy (głównie art. 33) jest niezgodna z unijną dyrektywą w sprawie zatrudnienia terminowego. W efekcie osoby pracujące na czas określony mają otrzymać uprawnienia, które do tej pory przysługiwały jedynie osobom zatrudnionym na stałe. Dotyczy to przede wszystkim okresu wypowiedzenia – dla osób zatrudnionych na czas określony są to tylko 2 tygodnie. Tymczasem w przypadku umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia (od 2 tygodni do 3 miesięcy) jest zależny od stażu pracy.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Obowiązująca obecnie obniżona stawka odsetek za zwłokę, wynosząca 75% stawki podstawowej zbyt słabo stymuluje dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowych w drodze korekty deklaracji. Zatem już w 2015 r. stawki zostaną bardziej zróżnicowane w zależności od zachowania podatnika.

Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

X

Przeczytaj również