Jesteś tutaj

Różne okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony

Polska będzie musiała zróżnicować, zależnie od stażu pracy, okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony. Zgodnie bowiem z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obecne przepisy mają charakter dyskryminacyjny. TS UE stwierdził, że część przepisów polskiego Kodeksu pracy (głównie art. 33) jest niezgodna z unijną dyrektywą w sprawie zatrudnienia terminowego. W efekcie osoby pracujące na czas określony mają otrzymać uprawnienia, które do tej pory przysługiwały jedynie osobom zatrudnionym na stałe. Dotyczy to przede wszystkim okresu wypowiedzenia – dla osób zatrudnionych na czas określony są to tylko 2 tygodnie. Tymczasem w przypadku umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia (od 2 tygodni do 3 miesięcy) jest zależny od stażu pracy.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ogólna zasada, wynikająca z art. 11 Ordynacji podatkowej, brzmi następująco: rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Reguła ta jest bezwzględnie obowiązującą na gruncie ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione będą wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia kreowane przez układy zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. 

X