Jesteś tutaj

Różne okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony

Polska będzie musiała zróżnicować, zależnie od stażu pracy, okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony. Zgodnie bowiem z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obecne przepisy mają charakter dyskryminacyjny. TS UE stwierdził, że część przepisów polskiego Kodeksu pracy (głównie art. 33) jest niezgodna z unijną dyrektywą w sprawie zatrudnienia terminowego. W efekcie osoby pracujące na czas określony mają otrzymać uprawnienia, które do tej pory przysługiwały jedynie osobom zatrudnionym na stałe. Dotyczy to przede wszystkim okresu wypowiedzenia – dla osób zatrudnionych na czas określony są to tylko 2 tygodnie. Tymczasem w przypadku umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia (od 2 tygodni do 3 miesięcy) jest zależny od stażu pracy.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wyciągi z ksiąg podatkowych oraz dowody księgowe, przekazywane w ramach kontroli podatkowej, będą musiały być zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML. Jak tłumaczy resort finansów, aktualnie kontrole prowadzone z wykorzystaniem technik elektronicznych są mało efektywne – głównie dlatego, że kontrolowani przekazują dane w plikach, których analiza jest mocno utrudniona (np. PDF, XPS).

Kwoty przyznane przez sąd w związku z naruszeniem prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie będą zwolnione z podatku dochodowego – wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zgodnie z ustawą możliwe jest przyznanie – na żądanie skarżącego – kwoty w wysokości od 2 do 20 tys. zł. 

X