Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie

Europejska branża alkoholowa przyjęła dobrowolne zobowiązanie do umieszczania na opakowaniach napojów procentowych informacji o ich składzie oraz wartości odżywczej. W pracach nad projektem, który 12 marca br. został przestawiony Komisji Europejskiej uczestniczyła The Brewers of Europe, ponadnarodowa organizacja zrzeszająca europejskich piwowarów, do której należy Związek Browary Polskie. 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie wydał oficjalne stanowisko dotyczące planowanego ograniczenia godzin emisji reklam piwa. Odnosi się w nim negatywnie do projektu nowelizacji Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

X

Przeczytaj również