Advertisement

topinambur

Od pewnego czasu obserwuje się nowe trendy żywieniowe. Jednym z nich jest powrót do zapomnianych warzyw. Do tej grupy można zaliczyć między innymi : topinambur, kard, salsefię, boćwinę, rzepę i brukiew oraz skorzonerę.

X