stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,9% i w porównaniu do maja zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej miliona, do 969 tys. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) prognozuje, że o dalszy spadek stopy bezrobocia może być coraz trudniej. Opracowany Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w czerwcu o 1 punkt.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w końcu maja br. wyniosła 6,1 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do 1002,2 tys. osób. Urząd opublikował także szczegółowe dane dla regionów.

Stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spadek – od 0,2 do 0,6 pkt. proc. – odnotowano we wszystkich województwach.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu. Odnotowano spadek o 0,3 proc. w stosunku do marca bieżącego roku. Wyszczególniono także dane dla każdego z województw.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu br. spadła o 0,3 pkt. proc., osiągając poziom 6,3 proc. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Uwzględniono je także z podziałem na poszczególne województwa. Zanotowano spadek w każdym regionie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że bezrobocie w marcu br. wyniosło 6,6 proc. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia wynosiła 8%, była więc o 1,4 pkt. proc. wyższa niż aktualnie.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w końcu lutego spadła o 5,9 tys. w stosunku do ubiegłego miesiąca. W porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 255,5 tys. osób (18,5%).

Według danych opublikowanych przez GUS w grudniu 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. i wzrosła o 0,1 proc. w stosunku do listopada. Teraz GUS podał dane za styczeń br. Drugi miesiąc z rzędu odnotowano wzrost bezrobocia.

Strony

X

Przeczytaj również